Gentoftes særlige børn

Gentoftes model til arbejdet med højtbegavede elever.

Læs mere

Børn med særlige forudsætninger er den betegnelse Gentofte kommune bruger om de højtbegavede. Kommunen har et videnscenter med lærere og pædagoger, der tager ud på kommunens 10 folkeskoler og vejleder i, hvordan man kan støtte denne gruppe elever. Koordinator Jan Andreasen forklarer, hvordan det foregår.

Relaterede