Udfordringer til alle højdespringere

ABC-undervisning i praksis # 1

Læs mere

Tre lærere fra Tingkær skolen ved Odense fortæller om, hvordan de bruger den såkaldte ABC-model i praksis. Modellen er udviklet specielt for at fange underyderne – det vil sige med henblik på ikke at tabe de mest velbegavede elever. Men modellen er for alle slags højdespringere, som en af lærerene forklarede sine elever. Børnene skal finde den nærmeste læringszone. I den første episode hører vi om selve modellen, om hvordan man inddeler eleverne, og hvad det betyder for dem – fagligt og socialt.

Eksempler på ABC-undervisning

Her er tre eksempler på materiale til ABC-undervisning fra Tingkærskolen ved Odense. Alle fra 5. klassetrin. Til download.

En matematikopgave om beregning om rumfang, hvor A-niveauet drejer sig om at at beregne rumfanget af en kasse. Men C-niveauet skal forholde sig til regnmængder i kubikmeter, og til hvor våd fodboldbanen bliver.

Her en også en skriveøvelse, hvor A og B eleverne skal skrive i “Fisken”, mens C eleverne skal bruge berettermodellen.

En læse øvelse, hvor A-eleverne skal læse det, der står, B-eleverne skal læse mellem linjerne, mens C-eleverne også skal kigge bag om det, der står mellem linjerne.

ABC Rumfang

Skriv din egen novelle

Veronika lyder som en harmonika – Læselog

Relaterede